Sloopwerken Moorslede | industriële afbraakwerken, grondwerken, slopingswerken, ontmantelen productielijnen, bouwputten

Bij afbraakwerken en grondwerken leidt de efficiënte aanpak tot een kostenbewust resultaat. Lavagro heeft de kennis, middelen en ervaring om industriële en particuliere afbraakwerken en grondwerken doordacht en milieubewust uit te voeren.

AFBRAAK van woningen & fabriekspanden

We hebben de knowhow en de ondervinding om eender welk pand vakkundig af te breken. Onze ruime ervaring met het slopen van constructies uit staal of beton speelt enkel maar in uw voordeel: de uitvoering gebeurt efficiënt en altijd op schema. Lavagro heeft als lid van de Lavaert Groep bijzondere aandacht voor alle milieuaspecten. Daarom bekijken wij op voorhand en bij elke projectanalyse welke materialen wijzelf kunnen recycleren. Recyclage gebeurt op ons eigen site. Ook verwijdering en transport van asbesthoudend materiaal behoort tot onze expertise. We zijn vergund en onze medewerkers krijgen in deze materie permanente bijscholing zodat ieders veiligheid verzekerd blijft.

ELK TYPE GRONDWERK UITGEVOERD conform DE MILIEUREGELS

Lavagro is ook in grondwerken gespecialiseerd. Moet u grond laten uitgraven voor uw nieuwbouwproject? Zijn nivelleringswerken van uw terrein nodig? Of u wenst een oprit aan te leggen? Of een sportterrein? We beschikken over de nieuwste materialen: wielladers, mobiele kranen, rupskranen, laserapparatuur, een vloot krachtige vrachtwagens. Onze kennis van de milieuwetgeving waarborgt dat de aangevoerde grond, zand of andere bodemmaterialen in overeenstemming is met de recente regelgeving.

Image module

WIE IS LAVAGRO?

Lavagro maakt deel uit van de Lavaert Group, gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken, containerverhuur, recyclage, composteren en onderhoud van sportvelden. De expertise van Lavagro geniet het vertrouwen van zowel professionele bouwwereld als particulieren. Door de permanente investering in opleiding en materialen kan Lavagro in alle omstandigheden kwalitatief resultaat garanderen binnen een strikte timing. Lavaert Group omvat vier bedrijven: Lavaert (containerdienst), Lavano (verwerking bouw- en groenafval), Lavagro (grond- en afbraakwerken) en Lavatra (afbraak en recyclage).

Image module