Recyclage Lendelede | recyclagebedrijven, recuperatiebedrijven, afvalverwerking, compostering, groencompostering

Recyclage van afval is aan steeds strengere normen gebonden. Maar ook de mogelijkheden tot recycleren worden exponentieel groter. Het resultaat is dat we afval alsmaar vaker kunnen hergebruiken. Lavatra en Lavano helpen u graag bij het milieubewust ondernemen. Maak hier kennis met onze expertise voor recyclage en compostering.

Image module

RECYCLAGE VOOR EEN VOLLEDIGE BOUWWERF

U hebt bij Lavatra en Lavano voor elke recyclagebehoefte een specifieke dienstverlening. Over onze service voor groenafval leest u hierna meer onder ‘Compostering’.

Puinafval

Grondstoffen als ijzer, papier en plastic scheiden we van het puin met een magneet of windzifter van het. De rest verwijderen we handmatig. Vervolgens breken en zeven we de brokstokken. Op die wijze verkrijgen we een nieuwe grondstof: menggranulaat.

Betonafval
Na verbrijzeling ontdoen we het beton van alle ijzer. We breken het en hebben zo een nieuwe grondstof: betongranulaat. Dit is een uitstekend product voor funderingen van gebouwen of wegen.
Al onze granulaten krijgen een milieutechnische keuring en hebben het BENOR-label. Tests voor puingranulaten gebeuren zowel in ons eigen labo als extern.

Houtafval
Paletten, ramen, deuren, … worden ontijzerd en verhakseld. Producenten van spaanderplaten verwerken dit in hun producten. Net zoals elektriciteitscentrales er groene stroom mee maken.

COMPOSTERING MET OOG VOOR MENS EN MILIEU

Groenafval wordt meer en meer de groene motor van onze economie. Lavatra en Lavano zijn binnen de Lavaert Group gespecialiseerd in moderne composteringstechnieken. Tal van containerparken en tuinders uit de regio vertrouwen op onze dienstverlening voor de professionele verwerking ervan.
Compostering is een natuurlijk proces. Daarom stellen we alles in het werk om hinder voor de omgeving te voorkomen. Bijvoorbeeld houden we rekening met de weersomstandigheden in de planning van het verhakselen en afzeven.
Ook de productie van biomassa is sterk in opmars en heeft steeds meer bewerkt groenafval nodig.

Image module

WIE ZIJN LAVANO EN LAVATRA?

Lavano met een site in Moeskroen en Lavatra met een site in Lauwe maken deel uit van de Lavaert Group, gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken, containerverhuur, recyclage, composteren en onderhoud van sportvelden. De expertise draait overwegend o de professionele recyclage van puin en groenafval. Deze afvalstromen worden hergebruikt tot nieuwe grondstoffen met respect voor het milieu en tegen de hoogste kwaliteitsnormen.
Lavaert Group omvat vier bedrijven: Lavaert (containerdienst), Lavatra (verwerking bouw- en groenafval), Lavagro (grond- en afbraakwerken) en Lavano (afbraak en recyclage).