Container huren Zwevegem | bouwafval, steenpuin, puin, beton, betonafval, groenafval, tuinafval, houtafval, asbest, asbesthoudend afval, inboedel…

Lavagro maakt deel uit van de Lavaert Group, gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken, containerverhuur, recyclage, composteren en onderhoud van sportvelden. De expertise van Lavagro geniet het vertrouwen van zowel professionele bouwwereld als particulieren. Door de permanente investering in opleiding en materialen kan Lavagro in alle omstandigheden kwalitatief resultaat garanderen binnen een strikte timing. Lavaert Group omvat vier bedrijven: Lavaert (containerdienst), Lavano (verwerking bouw- en groenafval), Lavagro (grond- en afbraakwerken) en Lavatra (afbraak en recyclage).

U kan de container gebruiken voor verschillende materialen: metalen, hout, textiel, folies, papier, glas … Deze container komt zeker van pas voor de opruiming van een woning of de opkuis van een bouwwerf.  Dit kan zowel een 10 m³- of een 20m³-container zijn.  Uiteraard houden we rekening met de hoeveelheid qua volume en gewicht.

Natuursteen, bakstenen, snelbouw, beton, asfalt (niet teerhoudend), vloeren, faiences
Hiervoor wordt steeds een 10m³ gebruikt gezien er niet meer dan 12 ton mag geladen worden.
Tip: voeg geen andere materialen toe. Wij moeten dan extra sorteren en dat verhoogt de kostprijs.

Bij uw overtollige grond van funderingswerken of uitgravingen mogen stenen zitten. We zeven steeds alle grondstromen. Wel kijken we naar mogelijks vervuilde grond inzake de milieunormen. Verhoogde waarden van PAK, minerale oliën of metalen komen hier en daar voor.
Ook hier gebruiken we 10m³-containers maar houd er rekening mee dat grond zwaar is (1,5 à 1,8 t/m³).  Deze container mag hoogstens tot 10 cm onder de boord geladen worden om de 12 ton niet te overschrijden zodat we hem nog altijd kunnen optrekken.

In deze container kunt u onbehandeld A-hout en behandeld B-hout (verf, vernis, olie, afbraakhout, vezelplaten behalve MDF) kwijt. Verontreinigd hout (spoorbielzen en ander geïmpregneerd hout) mag u niet meegeven. Metalen scharnieren en deurkrukken mogen wel. Twijfelt u over de houtsoort? We geven met plezier uitleg.
Aangezien dit om een volumeproduct gaat, kunt u 10m³ of 20m³ huren.

Deze container mag bevatten: takken, gras, bladeren, boomstronken en wortels.  Uiteraard zonder plastic of metaal want dat is niet te composteren.

U kunt een container huren voor asbesthoudende materialen. Maar opgelet: geef nooit asbesthoudend materiaal mee met ander afval. Dit is gevaarlijk voor mens en milieu.
Hebt u andere dan de hier genoemde afvalstromen, laat het ons weten.

Image module